Tjänster och utbud

Datorer, skrivare och släktforskning

På biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd finns datorer och trådlöst nätverk som du kan använda. Det finns också bärbara datorer och surfplattor att låna för dig som är över 18 år. Det går både att skriva ut och scanna på biblioteken.

Det är följande avgifter:

Svartvitt A4: 4 kr/sida
Färg A4: 8 kr/sida
Svartvitt A3: 8 kr/sida
Färg A3: 16 kr/sida

Scanning 5 kr/e-postutskick.

Vaggeryds bibliotek har också en dator för släktforskning. 
Läs mer om Lokalhistoria och släktforskning


Meröppetlåntagare

Vaggeryds och Skillingaryds bibliotek är meröppna 7-22 alla dagar, vilket innebär tillgång till biblioteket när personalen inte är där. Kontakta bibliotekspersonalen om du vill bli meröppetanvändare.


Fjärrlån

Som studerande vid högskola eller universitet ska du vända dig till det aktuella högskole- eller universitetsbiblioteket, gäller även distansstudenter. Vi fjärrlånar inte kurslitteratur.

Om den bok du söker inte finns på kommunens bibliotek, kan vi försöka låna in den från ett annat bibliotek. Media som getts ut de senaste två åren behandlar vi i första hand som ett inköpsförslag. Vi lånar endast böcker från andra bibliotek, men det går att beställa kopior av enskilda artiklar. Vi fjärrlånar inte om boken finns i Vaggeryds kommun.

  • Lämna helst fjärrlånsförfrågan direkt via Libris där Vaggeryds bibliotek är anslutet. Det gör du genom att registrera dig via länken nedan:

Länk till registrering i Libris

Hur du beställer via Libris

  • Du får max ha 3 pågående fjärrlån samtidigt.
  • Det går även att lämna förfrågan via mejl. Skriv lånekortsnummer, titel, författare och årtal. Gärna länk till boken om du har. Mejla till Vaggeryds.bibliotek@vaggeryd.se.
  • När fjärrlånet finns att hämta på biblioteket får du ett meddelande.
  • Fjärrlån kostar 20 kr/bok. Undantag är talböcker och böcker på andra språk än svenska och skolspråk.
  • För artiklar tas den kostnad ut som debiteras av långivande bibliotek.
  • Du kan inte hämta ut fjärrlån under meröppet.
  • Det är det långivande biblioteket som bestämmer hur länge du får låna boken och om du får låna om den.
  • För försenade fjärrlån kan extra avgift tillkomma ifall den långivande biblioteket tar extra kostnad för försenade lån.
  • Förstörda eller försvunna fjärrlån ersätts med den kostnad som det långivande biblioteket kräver.

 


Ljudböcker

Det finns flera sätt att lyssna på böcker, på biblioteket kan du både låna skivor i såväl cd och mp3-format. Mp3-skivor kan du antingen lyssna på via cd-spelare som klarar mp3 (det brukar stå på den i så fall) eller ladda hem till din telefon eller surfplatta via en dator. Du kan också lyssna strömmande (via internet) på ljudböcker via vår e-bokstjänst Elib som också finns via appen  Biblio.

Länk till e-böcker


Talböcker och Legimus

Legimus är en databas där du som har någon form av lässvårighet eller är synskadad kan få tillgång till talböcker genom att enkelt ladda hem till dator, telefon eller surfplatta. Inloggning får du via biblioteket. Hör av dig till biblioteket för att boka en tid.

Länk till Legimus

De flesta talböcker utges av Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM. De ges ut i så kallat DAISY-format. För att lyssna på en talbok måste man ha en speciell DAISY-spelare. Det går också att lyssna på DAISY-böcker om man har en dator med ett speciellt läsprogram. Detta program kan laddas ned gratis från MTM:s hemsida.  För att få låna talböcker gäller vissa krav. Om du vill veta mer kontakta gärna biblioteket. Landstinget skänker DAISY-spelare till vissa grupper. Hör gärna efter om du är berättigad till en.