Boktipshjälp

Vill du några bra boktips? Svara på frågorna och skicka in till biblioteket, så kommer boktips via mejl eller sms. Du måste inte svara på alla frågor och det går bra att välja flera alternativ på alla frågor om du vill ha olika typer av böcker. Du får använda tjänsten så många gånger du vill!

Boktips för vuxna

Boktips för barn och unga