20220126_125325

Bild från bibliotekets romanavdelning