Våra projekt

Biblioteken i Vaggeryd arbetar mycket med projekt. Projekt om Makerspace går att läsa mer om på Makerspace egen hemsida: makerspace.vaggeryd.se. Just nu arbetar vi med flera internationella projekt som det går att läsa mer om här.


Culture heritage / VingRot

Ett av projekten är ett Erasmusprojekt som heter Culture heritage – discover, share and learn och som pågår september 2018-augusti 2020. Det är bibliotek från Kärdla i Estland, Herning i Danmark, Kranj i Slovenien och Vilnius i Litauen samt Vaggeryd från Sverige som är med i projektet. Syftet med projektet är att utveckla olika aktiviteter kring kulturarv och dela dem mellan de bibliotek som är med samt bibliotek i respektive hemland samt internationellt.

Den svenska delen av projektet heter VingRot och har som mål att skapa en modell för hur man kan arbeta digitalt med att förmedla kulturarv. Projektet ska uppmärksamma lokala historier,filma kortfilmer i 360-kamera & laborera hur man kan komma igång att använda 360-filmer och VR-teknik. Den lokala delen av projektet får också stöd av region Jönköpings län/regionbiblioteket.

 

Läs mer om projektet

Ansvarig från Vaggeryds bibliotek: Mia Olausson


På gång: My green identity -a NordPlus collaboration against climate change

”My Green ID” är ett samarbetsprojekt mellan folkbibliotek i Sverige, Finland, Danmark, Estland och Lettland och vår ansökan förväntas godkännas någongång runt månadsskiftet maj/juni 2019. Projektet kommer pågå 1/9 2019 – 30/9 2020. ”My Green ID” är en utveckling och fortsättning på Nordplusprojektet ”CreaTeams in Library” som pågick 2016-2018 och där även Island var med.

Tillsammans ska vi arbeta fram metoder för att uppmärksamma de pågående klimatförändringarna och miljöförstöringen utifrån Agenda 2030. I projektansökan står det följande:  the aim of The ultimate aim of the “My Green Identity” project is  STRUGGLE AGAINST CLIMATE CHANGE AND ON FAVOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (UN:s Agenda 2030, SDG). De pengar vi söker går i huvudsak till resorna, som ska genomföras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Varje deltagande bibliotek har en samarbetspartner och i Vaggeryds fall är det ReMida. ReMida är ett kreativt återanvändningscenter och verksamhet för pedagogiskt verksamhet som drivs av Barn- och utbildningsförvaltningen. ReMida startade i Reggio Emilia i Italien 1996 och finns idag förutom i Vaggeryd och på flera ställen i Italien även i Södertälje, Norge, Tyskland och Australien. ReMida i Vaggeryd arbetar med naturmaterial och spillmaterial från ett 80-tal industrier under devisen ”skräp är det som återstår när fantasin har tagit slut.”

I projektet kommer vi träffas i Villius Lettland september 2019, i Åbo Finland februari 2020 och i Vaggeryd september 2020. Mellan dessa träffar arbetar vi på hemmaplan med de olika aktiviteter som vi enats om, exempelvis Remake-pyssel och Miljöhörna. Miljöhörnan är ett kommunalt samarbete och som finns på biblioteket i Vaggeryd. Där visar vi olika utställningar som Gifter i barns vardag, Vattnets väg och Återbruk. En annan aktivitet vi tillsammans kommer genomföra är ”Green Week” som biblioteken i Herning Danmark gör och där vi under en vecka mer intensivt arbetar med miljöfrågorna.

Projektgruppen kommer också regelbundet ha träffar via Skype mellan våra möten där vi diskuterar och delar med oss av våra olika erfarenheter och aktiviteter.  Vid träffarna kommer vi även att utbildas och efter projektets slut ska vi kunna fortsätta arbeta för att  sprida information om hur var och en kan bidra till en mer hållbar värld.

Ansvarig från Vaggeryds bibliotek: Maria Sandström Låstberg


Språknätverket Vaggeryds kommun – ett projekt om små barns läs- och språkutveckling

Språknätverket Vaggeryds kommun har beviljats 50 000 kr från Kulturrådet för 2019 som ska användas till att 
utveckla och stärka samverkan samt bilda sektorsövergripande nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
mellan bland andra folkbibliotek, regional biblioteksverksamhet, barnhälsovård, förskola och logopedi.

Språknätverket Vaggeryds kommun består idag av barnbibliotekarierna i Vaggeryd och Skillingaryd, två pedagoger från Öppna förskolan, två specialpedagoger för förskolan samt en förskolepedagog. Till hösten 2019 kommer även barnsjuksköterska på Barnhälsovården att vara med men det finns förmodligen ännu fler aktörer som skulle kunna ingå. Regionbibliotek Region Jönköpings län är också involverade i projektet och förutom Vaggeryds kommun har även Gislaved och Värnamo beviljats pengar till Språknätverk i respektive kommun.

I maj 2019 åker Språknätverket Vaggeryds kommun på konferensen Bokstarts dela-dagar i Stockholm. Under hösten 2019 har Språknätverket Vaggeryds kommun bokat in Elvira Ashby, logoped och författare. Hon kommer att hålla två föreläsningar om barns språkutveckling. Mer information om när, var och hur kommer finnas på bland annat bibliotekens hemsida.

 

Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Ansvarig från Vaggeryds bibliotek: Maria Sandström Låstberg


Tidigare projekt: Createam

Vi har tidigare varit med i Createam, ett Nordplusprojekt om att utbyta aktiviteter och idéer på bibliotek från Vaggeryd samt Åbo i Finland, Herning och Ikast-Brande i Danmark, Kärdla och Tallinn i Estland, Valmiera och Lettland, Vilnius i Litauen och ett filialbibliotek till Reykavik på Island.

Läs mer om projektet

 

Ansvarig från Vaggeryds bibliotek: Mia Olausson och Lo Claesson