Våra projekt

Biblioteken i Vaggeryd arbetar mycket med projekt. Projekt om Makerspace går att läsa mer om på Makerspace egen hemsida: makerspace.vaggeryd.se. Just nu arbetar vi med flera internationella projekt som det går att läsa mer om här.


Culture heritage / VingRot

Ett av projekten är ett Erasmusprojekt som heter Culture heritage – discover, share and learn och som pågår september 2018-augusti 2020. Det är bibliotek från Kärdla i Estland, Herning i Danmark, Kranj i Slovenien och Vilnius i Litauen samt Vaggeryd från Sverige som är med i projektet. Syftet med projektet är att utveckla olika aktiviteter kring kulturarv och dela dem mellan de bibliotek som är med samt bibliotek i respektive hemland samt internationellt.

Den svenska delen av projektet heter VingRot och har som mål att skapa en modell för hur man kan arbeta digitalt med att förmedla kulturarv. Projektet ska uppmärksamma lokala historier,filma kortfilmer i 360-kamera & laborera hur man kan komma igång att använda 360-filmer och VR-teknik. Den lokala delen av projektet får också stöd av region Jönköpings län/regionbiblioteket.

Läs mer om projektet

Ansvarig från Vaggeryds bibliotek: Mia Olausson


Hela familjens väg till språket

Hela familjens väg till Språket startade i februari 2020 och tar vid där projektet ”Hela vägen till språket” slutade. Det finansieras av medel från Länsstyrelsen och är ett samarbete mellan AME, Familjecentralen och Biblioteket i Vaggeryds kommun men involverar också aktörer från civilsamhället. Projektet syftar till att nyanlända föräldrar, män och kvinnor deltar i integrationsfrämjande processer tillsammans med sina barn. Vårt fokus kommer ligga på arabisk- respektive somalisktalande män. Mer information kommer. För tillfället är projektet vilande på grund av spridningsrisken för Covid19.

Här kan du läsa mer om det tidigare projektet Hela vägen till språket.

Ansvarig från Vaggeryds bibliotek: Maria Sandström Låstberg


My green identity -an NordPlus collaboration against climate change

”My Green Identity” är ett samarbetsprojekt mellan folkbibliotek i Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Projektet pågår 1/9 2019 – 30/9 2020. ”My Green Identity” är en utveckling och fortsättning på Nordplusprojektet ”CreaTeams,” se längre ner på denna sida för mer information.

Tillsammans i projektet ska vi arbeta fram metoder som går att använda på biblioteken för att uppmärksamma, och förhindra, de pågående klimatförändringarna och miljöförstöringen utifrån Agenda 2030. I projektansökan står det följande: The ultimate aim of the “My Green Identity” project is  struggle against climate change and on favor of sustainable development (UN:s Agenda 2030, SDG).  Projektpengarna går i huvudsak till tre projektträffar – som ska genomföras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Varje deltagande bibliotek har en samarbetspartner och vår är ReMida. ReMida är ett kreativt återanvändningscenter som ligger under Barn- och utbildningsförvaltningen och bedriver pedagogisk verksamhet mot skolor, förskolor och fritids. ReMida startade i Reggio Emilia i Italien 1996 och finns idag på flera ställen i Italien, Norge, Tyskland, Australien samt Vaggeryd och Södertälje i Sverige. ReMida i Vaggeryd arbetar med naturmaterial och spillmaterial från ett 80-tal industrier under devisen ”skräp är det som återstår när fantasin har tagit slut.”

Projektdeltagarna träffades i Villnius i september 2019 och i Åbo i februari 2020. En tredje träff var planerad till Vaggeryd i september 2020 men har nu flyttats fram på grund av risken för smittspridning av Covid19. På träffarna delar vi tips och idéer med varandra som genomförts på respektive ställe men vi arbetar också mer konkret i olika workshops. Mellan dessa träffar jobbar vi på hemmaplan med de olika aktiviteter som vi enats om, exempelvis Remake-pyssel och Miljöhörnan, ”The Green corner”. Vaggeryds Miljöhörna är ett kommunalt samarbete som finns på biblioteket i Vaggeryd. Där visar vi olika utställningar som exempelvis Gifter i barns vardag, Vattnets väg samt Återbruk. I februari 2020 hade biblioteket och ReMida en gemensam utställning, ”Där boken snurrar”, i Miljöhörnan. En aktivitet alla i projektet kommer genomföra är ”Green Week” som biblioteken i Herning, Danmark, gör och där vi under en vecka mer intensivt arbetar med miljöfrågorna.

Projektgruppen kommer också regelbundet ha träffar via Skype. Efter projektets slut ska vi kunna fortsätta arbeta aktivt för att sprida information om hur var och en av medborgarna kan bidra till en miljömässigt bättre och mer hållbar värld.

Ansvarig från Vaggeryds bibliotek: Maria Sandström Låstberg


Språknätverket Vaggeryds kommun – ett projekt om små barns läs- och språkutveckling

Språknätverket Vaggeryds kommun har beviljats 50 000 kr från Kulturrådet för att under 1/1 2019 – 31/1 2021
bilda, utveckla och stärka samverkan mellan kommunala aktörer som arbetar med de små barnens språkutveckling.

Språknätverket Vaggeryds kommun består av barnbibliotekarien, två pedagoger från Öppna förskolan, två specialpedagoger för förskolan samt en förskolepedagog. Regionbibliotek Region Jönköpings län är också involverade i projektet och förutom Vaggeryds kommun har även Gislaved och Värnamo beviljats pengar till att utveckla Språknätverk i respektive kommun.

I maj 2019 var deltagarna i Språknätverk Vaggeryds kommun på konferensen Bokstarts dela-dagar i Stockholm och i oktober 2019 anordnade vi  två föreläsningar om små barns språkutveckling med Elvira Ashby, logoped och författare. Föreläsningarna riktade sig till personal inom förskolan samt föräldrar och andra intresserade. I januari 2020 var Språknätverket Vaggeryds kommun på en föreläsning med logoped Karolina Larsson som arrangerades av Språknätverket i Värnamo kommun. Under våren 2020 hade vi planerat in studiebesök bland annat på ”Knacka på” och Boda familjecentral  i Borås men på grund av risken för smittspridning av Covid19 kunde vi inte åka utan har fått förlängd projekttid och hoppas kunna genomföra studiebesöken till hösten istället.

Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Ansvarig från Vaggeryds bibliotek: Maria Sandström Låstberg


Tidigare projekt: Createam

Vi har tidigare varit med i Createam, ett Nordplusprojekt om att utbyta aktiviteter och idéer på bibliotek från Vaggeryd samt Åbo i Finland, Herning och Ikast-Brande i Danmark, Kärdla och Tallinn i Estland, Valmiera och Lettland, Vilnius i Litauen och ett filialbibliotek till Reykavik på Island.

Läs mer om projektet

Ansvarig från Vaggeryds bibliotek: Mia Olausson och Lo Claesson