Vad gör du om livet vänder upp och ner?

Bibliotekets utställningVet du vad du ska göra om vatten, el eller till exempel mobilnätet slås ut i flera timmar eller kanske dagar? Under krisberedskapsveckan, som pågår 28 maj-3 juni, kan du lära dig mer om hur du kan förbereda dig i händelse av en samhällskris.

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) gör tillsammans med kommuner och andra aktörer för att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

På biblioteket skyltar vi med såväl tips på saker att ha i hemmet såväl som böcker i ämnet.

Våra bästa tips

Läs mer på kommunens hemsida

 

 

Läsutmaning för maj

Var med i Bibblans läsutmaning för 2018. Varje månad lägger vi ut tre läsutmaningar. Anta utmaningen och var med och ha möjlighet att vinna böcker! Du väljer helt själv vilka utmaningar du vill

Bok i landskap
Bild från Comfreak: Pixabay

delta i och du kan bara delta en gång för varje utmaning. En vinnare varje månad. Tävlingen är till för alla, oavsett ålder!

Tolka utmaningen som du vill – tanken är att du ska bli inspirerad i din läsning! Enda kravet är att boken ska vara åt det skönlitterära hållet (roman, biografi, serieroman, mm)

 

Bibblans bästa tips för utmaningen

 

Majs läsutmaning:

(Pågår till och med 31 maj)