Vad gör du om livet vänder upp och ner?

Bibliotekets utställningVet du vad du ska göra om vatten, el eller till exempel mobilnätet slås ut i flera timmar eller kanske dagar? Under krisberedskapsveckan, som pågår 28 maj-3 juni, kan du lära dig mer om hur du kan förbereda dig i händelse av en samhällskris.

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) gör tillsammans med kommuner och andra aktörer för att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

På biblioteket skyltar vi med såväl tips på saker att ha i hemmet såväl som böcker i ämnet.

Våra bästa tips

Läs mer på kommunens hemsida