Valvet

Det gamla bankvavlet är numera fullt av böcker