För dig som studerar

Som studerande vid högskola eller universitet ska du i första hand vända dig till det aktuella högskole- eller universitetsbiblioteket. Många högskole- och universitetsbibliotek har också direktservice till sina distansstudenter. Vi fjärrlånar inte kurslitteratur som finns som e-bok på ditt eget högskole- eller universitetsbibliotek. Vi fjärrlånar inte heller kurslitteratur som finns som PDF eller där endast ett kortare avsnitt ska läsas. Det går oftast att få som kopia i stället.

 

Fjärrlån

Om den bok du söker inte finns på kommunens bibliotek, kan vi försöka låna in den från ett annat bibliotek. Media som getts ut de senaste två åren behandlar vi i första hand som ett inköpsförslag.Vi lånar endast böcker från andra bibliotek, men det går att beställa kopior av enskilda artiklar. Vi fjärrlånar inte om boken finns i Vaggeryds kommun.

  • Lämna fjärrlånsförfrågan via mejl. Skriv lånekortsnummer, titel, författare och årtal. Gärna länk till boken om du har. Mejla till Vaggeryds.bibliotek@vaggeryd.se.
  • När fjärrlånet finns att hämta på biblioteket får du ett meddelande.
  • Du kan ha max 5 pågående fjärrlån samtidigt.
  • Fjärrlån kostar 20 kr/bok. Undantag är talböcker och böcker på andra språk än svenska och skolspråk.
  • För artiklar tas den kostnad ut som debiteras av långivande bibliotek.
  • En fjärrlånad bok tar normalt ca en vecka att få till biblioteket.
  • Det är det långivande biblioteket som bestämmer hur länge du får låna boken och om du får låna om den.
  • För försenade fjärrlån kan extra avgift tillkomma ifall den långivande biblioteket tar extra kostnad för försenade lån.
  • Förstörda eller försvunna fjärrlån ersätts med den kostnad som det långivande biblioteket kräver.