Orange week

En vecka fri från våld är en kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på våldsförebyggande arbete. Med en vecka fri från våld betonas värdet av tidiga och breda insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor. En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Läs någon av våra böcker på temat