Beställarservice till Bondstorp/Klevshult

Till boende i Bondstorp och Klevshult som inte kan använda sig av biblioteksservice på kommunbiblioteken.

Från 1 september 2017 och under en försöksperiod på två år erbjuder vi en beställar/hämtservice. Beställningarna ska ske genom formulär eller kontakt med Vaggeryds bibliotek. Vi kommer överens i varje enskilt fall för hur böckerna levereras. Biblioteket kan i nuläget ge service cirka 2 gånger/månad.

Kontaktuppgifter till Vaggeryds bibliotek: Telefon: 0393 – 67 87 90, vaggeryds.bibliotek@vaggeryd.se